Our Gallery

Contact Info

  • 411 University St, Seattle, USA
  • theratio_interior@mail.com
  • +1 800 456 789 123

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ช่องทางการติดต่อ และขั้นตอนการรับงาน

1. เพื่อรับทราบข้อมูลและความต้องการของลูกค้า เรามี 2 ช่องทางให้เลือก

1.1 ส่งขนาดมาให้ประเมิณราคาที่ Email : bestpdesign@gmail.com

1.2 เข้าวัดพื้นทีจริง เพียงแจ้ง แบบ สี งบประมาณ หรือสไตล์ที่อยากได้   (มีแบรนด์ ,ไม่มีแบนด์)  เราจะนำตัวอย่างไปให้เลือกและประเมิณราคาฟรี ในเขต กรุงเทพฯและปริมลฑล

2. แจ้งราคาประเมิณเบื้องต้น ลูกค้าจะได้รับทราบประมาณราคาเบื้องต้นตามแบบที่เลือก เพื่อทราบถึงงบประมาณ ทำให้ทราบราคาก่อนตัดสินใจ  สามารถปรับลดหรือเพิ่มได้ ตามคุณสมบัติของสินค้าแต่ละชนิด  สามารถถจัดสรร งบประมาณได้แบบไม่บานปลาย

3. สรุปแบบและเสนอราคาจริง

หลังจากลูกค้าสรุปเลือกแบบผ้า รหัสสินค้า ก็จะได้รับราคาที่ถูกต้องตามแบบและขนาดที่ตกลงกัน

4. การทำสัญญา วางมัดจำ เพื่อสั่งผลิต (Made to order)

เมื่อทำการพูดคุยสรุปรายละเอียดตามข้อ 3 ในขั้นตอนต่อไปลูกค้าจำเป็นต้องวางมัดจำเพื่อสั่งผลิตตัดเย็บตามสีผ้าแบบที่ตกลงกัน

5. กำหนดนัดหมายติดตั้ง

กำหนดการติดตั้งตามกำหนดการ หรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน้างาน 


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

สอบถาม / จองคิวติดตั้ง
สอบถาม / จองคิวติดตั้ง
สอบถาม / จองคิวติดตั้ง
สอบถาม / จองคิวติดตั้ง