Our Gallery

Contact Info

  • 411 University St, Seattle, USA
  • theratio_interior@mail.com
  • +1 800 456 789 123

ม่านม้วน (Roller Blinds)

ทำจาก...สามารถม้วนเก็บขึ้นไปได้ทั้งหมด เวลาม้วนเก็บจะมีลักษณะเป็นม้วนขนาดเล็ก ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ส่วนใหญ่ทำจากโพลีเอสเตอร์ ม่านม้วนที่ได้รับความนิยมจะเป็นม่านม่วนแบบ Sunscreen ซึ่งมีระดับการมองเห็นภายนอก ตั้งแต่ 1%,3% และ 5 % ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการและเหมาะสมของหน้าต่างแต่ละชุด

Powered by Froala Editor

สอบถาม / จองคิวติดตั้ง
สอบถาม / จองคิวติดตั้ง
สอบถาม / จองคิวติดตั้ง
สอบถาม / จองคิวติดตั้ง